Vår arbetsmodell

Fina detaljer på våra utemöblerSom vi redan sagt så är vi ett miljömedvetet företag, vilket innebär att alla våra processer har miljöanpassats så mycket som det går för att spara på moder jord.

Själva insamlingsprocessen är en del för sig, där vi tar in material från privatpersoner och företag. Det är en process som tar en del tid, men som vi tror sparar på miljön så gott det går. Tack vare att vi har ett nära samarbete med kommunen så har vi vid avfallsstationer och återvinningscentraler en egen plats där människor kan lämna precis vad de vill. Dessa saker som människor lämnat ifrån sig hämtar vi då senare med någon av våra energisnåla mindre lastbilar. Det ger oss samtidigt ett mervärde, att synas som företaget som tar hand om dina saker och gör något nytt av dem.

Vi har ett till sätt att få ta del av material, och det är att det transporteras till oss via järnvägen. Vi har kontakter i andra delar av Sverige som visat ett intresse för det vi gör och vill hjälpa till, dock så vägrar vi långa transporter med bil eller lastbil och accepterar endast att de skickar det till oss via järnväg.

Själva leveransen sker antingen genom avhämtning eller via redan nämnda järnväg. Det finns, trots allt, mycket bra lösningar på att skicka varor via järnväg och att det dessutom är det mest miljövänliga transportalternativet gör att det blir självklart för oss att använda oss av det leveranssättet. Hämtningen av varan sker då sen vid landets olika poststationer.